Welke stappen moet ik zetten om een voorziening aan te vragen

Stap 1: Meld je functiebeperking bij de studentendecaan  

Binnen NHL Stenden zijn studentendecanen het eerste aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking. Als je je functiebeperking wilt melden, wilt weten wat je rechten en mogelijkheden zijn en als je voorzieningen wilt aanvragen, kun je via hStudent Info een afspraak maken met de studentendecaan van je opleiding (zie 'Afspraak en Contact' boven)

  • Het is belangrijk dat je tijdens het gesprek “bewijsstukken” met betrekking tot je functiebeperking meeneemt, bijvoorbeeld een dyslexierapport of een medische verklaring. Op basis van het gesprek en de bewijsstukken “erkent” de studentendecaan namens NHL Stenden de functiebeperking.
  • Tijdens het gesprek breng je gezamenlijk de aard en gevolgen van je functiebeperking voor je studie in kaart: welke studieonderdelen kunnen problemen opleveren, heb je behoefte aan specifieke begeleiding, welke hulpmiddelen en voorzieningen heb je nodig?

Als in het gesprek duidelijk wordt dat je bijzondere aanpassingen nodig hebt en dat overleg met je opleiding gewenst is, kan besloten worden tot een vervolgafspraak waarbij ook een afgevaardigde uit de opleiding betrokken wordt, bijvoorbeeld een studieadviseur of studieloopbaanbegeleider.

 

Stap 2A: aanvragen van onderwijs- en materiele voorzieningen

Om een onderwijsvoorziening aan te vragen, vul je samen met de studentendecaan het formulier ‘Toekennen onderwijs- en materiële voorzieningen’ in en dient het verzoek in bij de betreffende afdeling. 

Wordt de voorziening toegekend, dan ontvang je zelf ondertekende formulier. Een digitale kopie wordt gearchiveerd door de afdeling en de studentendecaan. We streven ernaar om de procedure van aanvraag tot besluit binnen 6 weken af te ronden.

 

Stap 2B: aanvragen van toetsvoorzieningen

De basisvoorzieningen (extra tijd, aparte ruimte, gebruik maken van spraakprogramma etc.) kun je via de decaan aanvragen en kan gelijk geregeld worden.

Een verzoek voor bijzondere toetsvoorziening (bv. woordenboek, mondeling toetsen) moet worden voorgelegd aan de examencommissie van je opleiding. De examencommissie bewaakt de kwaliteit van de toetsing en daarmee de kwaliteit van de opleiding en bepaalt óf, wanneer en welke voorzieningen toegestaan zijn.

Als je een toetsvoorziening wilt aanvragen, vul je samen met de studentendecaan het formulier ‘Toekennen toetsvoorzieningen’ in.

Als de voorziening wordt toegekend ontvang je zelf het ondertekende formulier of een digitale versie daarvan, een digitale kopie wordt gearchiveerd door de studentendecaan. Bij bijzondere aanvragen bewaart de examencommissie het in hun archief.

Bij de basisvoorzieningen is de voorziening binnen een week geregeld. Bij bijzondere voorzieningen streven we ernaar dat alles binnen 6 weken gerealiseerd is.

 

Stap 2C: aanvragen materiële en financiële voorzieningen

Afspraken over materiële en financiële voorzieningen maak je samen met de studentendecaan. De studentendecaan kan je informeren over de mogelijkheden van financiële ondersteuning bij studievertraging en beschikt over aanvraagformulieren. Persoonlijke materiële voorzieningen, bijvoorbeeld een aangepaste stoel, kun je aanvragen via de studentendecaan.

 

Stap 2D: studiegroepen en studiemaatjes

Wil je meedoen met één van de studiegroepen of wil je graag meedoen met het maatjesproject? Je kunt je via je studentendecaan ‘aanmelden’ voor zowel een studiegroep als voor een studiemaatje.

Is jouw vraag hiermee beantwoord?

Verwante categorie├źn