Categorieƫn

Studievertraging depressie propedeuse 1e jaar 1-februari-regel dyslexie afstuderen psychisch ADD groep aanmelden studiemaatje laptop extra tijd PABO ASS studievaardigheden 2de studiejaar deeltijd kwaliteit opleiding (seksuele) intimidatie agressie decaan spreken examencommissie Stoppen met studie bsa ADD decaan ov beroep cursussen ziek NHL sport CE collegegeld aanvraagformulieren klacht toetsen trainingen student bachelor privacy studeren ec IV voucher fraude klachtencommissie gift persoonlijke omstandigheden blind blut contact hulp les persoonlijk stufi familie-omstandigheden DUO lening leren studentenreisproduct training master ziekte bezwaar foreign profileringsfonds subsidie ADHD HRM psycholoog Wajong BSK diploma studiepunten UAF financiƫle werken ES decanen vrijstelling lerarenbeurs uitreiking werking van het geheugen bachelordiploma duur fouten studiefinanciering voorwaarden Biomedisch Laboratorium Onderwijs IBL extra prikkelarme ruimte studentpsycholoog basisbeurs recht studentdecaan studieresultaten topsport twee tweede studie zwangerschap Alles Over beroep aantekenen nbsa cobex Associate Degree HBO-V afstudeerdatum afstudeermoment herhalen inschrijvingen mindmap probleem studieplanning Extra Studiefinanciering beperking concentratie financieel gestopt leerstof verwerken opleidingscommissie studies Kennisbasistoets autisme bestuur betalen bureau inschrijving inloopspreekuur waar ondersteuning sociaal leenstelsel CMD aanspreekpunt aanwezigheidsverplichting bewijs bindend studieadvies herinschrijven niet lekker suicide tips TBK kopopleiding learningcentre onderwijsbevoegdheid KBT Ondersteuningsbehoefte afspraak maken doof functiebeperking intergrale veiligheid korte vraag kwaliteit medewerkers langer studiefinanciering nsa twee studies concentreren maatschappelijk werk en dienstverlening moeilijke tijd persoonlijke problemen toetsvoorzieningen voorziening BIM belastingaftrek college van beroep lerarenopleiding onvoldoende tegemoetkoming vertrouwen wettelijk collegegeld Leraar Pedagogiek achterstand bewijsstuk doelen stellen fout lift organisatie NHL psychische problemen wetgeving wetten Duur OV Human Resource Management hulp bij studievaardigheden kurzweil moe norm propedeuse organisatorische vragen studievaardigheid teksten topsporters uitschrijven CMV aanmelden lotgenotengroep docent financiering geheugen huurtoeslag studiegroep toetsopgave vergroten vertrouwelijkheid Chemie accountancy aparte ruimte bewegingsonderwijs bijbaantje civiele techniek financiele regeling game verslaving studie studieprogramma switchen van studie tegemoetkoming onderwijsmaster wegwijs maken Maritiem officier advies andere nationaliteit artsverklaring bestuurskunde elecctrotechniek huisarts inschrijving mijn decaan niet afstuderen onderwijsmaster toetskans afgewezen ontheffing aflossen studieschuld financiele problemen geweld inschrijven jaar langer negatief bindend studieadvies ov-kaart problemen binnen opleiding weekendkaart Nederlands basisonderwijs dyscalculie gezondheid leren leren motivatie na-inschrijving studieboek lezen vertraging Commerciele Economie actief leren bouwkunde groter lettertype onderwijsinhoudelijke vragen opleidingsnorm rustruimte studenten telefoonnummer decaan toegankelijkheid volgende studie 10 jaar Regelingen DUO chronische ziekte diplomatermijn flexibiliteit klachtenloket lotgenoten mobiliteitsbeperking ongewenst gedrag ontheffing studiemaatje acties alcohol verslaving financiele zaken geldigheid gelijktijdig onderstuening prestatiebeurs studielink International business & languages Noodfonds NHL aflosfase bedreiging bezwaarschrift concentratietips handicap hulpmiddelen hulpverlenening informatie instroomoment lichamelijke beperking nieuwe oude stelsel propedeutische fase situatie studieverloop terugbetalen aan DUO Bijscholing ITSM Informatica cijfer flexibel informatie uit tekst halen inloopspreekuur medische verklaring mobiliteit uitschrijving uitstel vastlopen verzoek ontheffing voltijdstudie ASS groep IBSM IT service management aanwezigheid decanaat educative master financiele voorzieningen geheugentechniek hoogte studiefinanciering intimidatie leeftijdsgrens lotgenoot studieadvies studiefonds studiefondsen studietoeslag wedstrijden Business IT & Management OV-schuld culturele maatschappelijke vorming rustige ruimte te laat telefonisch thuis verlengen ADHD groep Gymnastiek financial service management lesrooster privegegevens technische bedrijfskunde visuele beperking NOC-NSF discriminatie pesten regelingen stopzetten OV studentloket verrekenen met DUO weekkaart aanvullende beurs bestuurdskunde extra begeleiding instellingscollegegeld medezeggenschapsraad onstudeerbaar stille studeerruimte terugbetalen topsport regeling verzekering belastingteruggave beroepsschrift breinvriendelijk diagnose geheugensteun late inschrijving lotgenotengroep materiele voorzieningen omzetting oude -en nieuwe stelsel slecht studieschuld voorleesfunctie Examenregeling hoogte stufi informatie verwerken nieuwe opleiding premaster schrijven van teksten slechtziend verslagen vertrouwenspersoon functiebeperking melden inloop parkeervergunning schuld vertrouwingspersoon vervallen studieresultaten Werktuigbouwkunde drugs verslaving tijdelijk Studiekeuze arbeidsongeschikt bestuursactiviteiten brein concentratieproblemen noodfonds oneens psychische klachten tegemoetkoming leraren vel Bachelor na AD bijverdienden leenstelsel motivatieproblemen stoppen European Studies Toegepaste Wiskunde aanloopfase bedrijfskunde MER geld informatie structureren overheidsmanagement spreekuur studietempo tentamens toetsing vraagfinanciering auditieve beperking extra jaar beurs inschrijfdatum leraren misbruik omstandigheden termijn zij-instroom meubilair ontwikkeling seksueel misbruik universiteit WTBK afstudeer consequenties extra kansen mogelijkheden onderwijsvoorziening organisatie onderwijs suicidale gedachten zelfmoord zorgtoeslag Buitenlander MWD armoede invalideparkeerplaats problemen professionele ondersteuning spellingscontrole te veel studiefinanciering ontvangen doorstuderen learningcentrum leerstof noodgedwongen stoppen scriptie studentorganisatie theorie tentamen leren Chemische Technologie beoordeling decaan opleiding nieuwe aanspraak toelating vervolgstudie vluchteling Maritieme techniek Ocean Technology bedrag belemmering informatie filteren pdd-nos vervallen collegegeldkrediet bedrijfseconomie vakbekwaamheid aanpassingen geldproblemen rolstoel HBO-rechten communicatie tijdnood schrijven onterecht OV vakleerkracht HBO jezelf schrijven van scriptie nieuw stelsel uitsel kwijtschelding extra vertraging regelgeving geheimhouding leertechniek onthouden CSA te laat stopzetten tentamens leren sportbond Wettelijkcollegeld verkrachting fonds afspraak skype ondersteuningsvraag centrale studenten administratie bestuursbeurs