Categorieƫn

Studievertraging depressie propedeuse 1e jaar 1-februari-regel dyslexie afstuderen psychisch ADD groep laptop aanmelden studiemaatje extra tijd PABO ASS studievaardigheden 2de studiejaar (seksuele) intimidatie kwaliteit opleiding deeltijd agressie decaan spreken examencommissie Stoppen met studie bsa decaan ov ziek ADD CE beroep NHL ec sport fraude hulp IV contact student privacy cursussen klacht les toetsen bachelor collegegeld gift master studeren leren persoonlijke omstandigheden blind voucher aanvraagformulieren trainingen training ADHD DUO lening extra subsidie recht stufi werken blut diploma klachtencommissie ziekte twee familie-omstandigheden HRM studentenreisproduct persoonlijk ES foreign nbsa HBO-V psycholoog bewijs studentpsycholoog suicide BSK duur fouten UAF profileringsfonds tweede studie vrijstelling studiepunten Wajong decanen IBL nsa bezwaar cobex financiƫle autisme werking van het geheugen docent lift tips CMD doof kwaliteit medewerkers moe voorwaarden basisbeurs wetten studentdecaan Biomedisch Laboratorium Onderwijs bachelordiploma concentratie uitreiking beroep aantekenen bestuur financieel inschrijvingen Associate Degree studie studieplanning studieresultaten Alles Over BIM Extra Studiefinanciering Ondersteuningsbehoefte fout studiefinanciering topsport Chemie TBK bindend studieadvies lerarenbeurs moeilijke tijd studies KBT herhalen mindmap probleem zwangerschap CMV afspraak maken leerstof verwerken onvoldoende prikkelarme ruimte teksten afstudeerdatum beperking inloopspreekuur waar kopopleiding korte vraag Human Resource Management gestopt sociaal leenstelsel advies afstudeermoment betalen financiele regeling handicap langer studiefinanciering onderwijsbevoegdheid voorziening concentreren functiebeperking niet lekker opleidingscommissie persoonlijke problemen psychische problemen Leraar aanspreekpunt bestuurskunde bewijsstuk dyscalculie geheugen learningcentre maatschappelijk werk en dienstverlening Kennisbasistoets Pedagogiek bureau inschrijving intergrale veiligheid niet afstuderen norm propedeuse tegemoetkoming twee studies uitschrijven ITSM andere nationaliteit college van beroep financiering huisarts lerarenopleiding ondersteuning organisatie NHL pesten thuis vertrouwen weekendkaart wetgeving Maritiem officier aanwezigheidsverplichting achterstand bewegingsonderwijs bijbaantje studielink wegwijs maken wettelijk collegegeld civiele techniek flexibiliteit studievaardigheid switchen van studie vertrouwelijkheid IBSM belastingaftrek hulp bij studievaardigheden mijn decaan problemen binnen opleiding studieprogramma toetskans toetsopgave vergroten accountancy cijfer doelen stellen game verslaving geweld herinschrijven inschrijven negatief bindend studieadvies ov-kaart tegemoetkoming onderwijsmaster toetsvoorzieningen vel Duur OV Noodfonds NHL aflossen studieschuld bezwaarschrift huurtoeslag jaar langer onderwijsinhoudelijke vragen organisatorische vragen topsporters 10 jaar Nederlands acties aparte ruimte elecctrotechniek geheugentechniek groter lettertype inschrijving schuld studenten studieboek lezen studiegroep studiemaatje aanmelden lotgenotengroep basisonderwijs bouwkunde concentratietips financiele problemen kurzweil mobiliteit onderwijsmaster opleidingsnorm uitstel Informatica chronische ziekte geldigheid gezondheid leren leren mobiliteitsbeperking vastlopen ASS groep Bijscholing International business & languages artsverklaring diplomatermijn instroomoment motivatie onderstuening ontheffing rustruimte Commerciele Economie Regelingen DUO actief leren afgewezen ontheffing alcohol verslaving brein decanaat flexibel hoogte studiefinanciering informatie uit tekst halen lichamelijke beperking na-inschrijving oude stelsel propedeutische fase telefoonnummer decaan vertraging verzekering bedreiging educative master gelijktijdig nieuwe ongewenst gedrag prestatiebeurs situatie studieadvies studiefondsen studietoeslag technische bedrijfskunde terugbetalen aan DUO toegankelijkheid verlengen voltijdstudie IT service management leeftijdsgrens volgende studie wedstrijden aflosfase financiele voorzieningen financiele zaken hulpmiddelen klachtenloket lotgenoot oude -en nieuwe stelsel studiefonds studieverloop uitschrijving visuele beperking OV-schuld bestuurdskunde geld informatie lotgenoten regelingen stopzetten OV te laat ADHD groep Gymnastiek aanvullende beurs culturele maatschappelijke vorming intimidatie medische verklaring slecht studieschuld vertrouwenspersoon vervallen studieresultaten European Studies discriminatie inloop inloopspreekuur materiele voorzieningen privegegevens NOC-NSF medezeggenschapsraad parkeervergunning studentloket verrekenen met DUO verslagen verzoek ontheffing weekkaart Business IT & Management Studiekeuze Toegepaste Wiskunde aanwezigheid auditieve beperking breinvriendelijk financial service management hulpverlenening lotgenotengroep oneens rustige ruimte stoppen topsport regeling WTBK bedrag beroepsschrift lesrooster nieuwe opleiding omzetting terugbetalen tijdelijk universiteit vertrouwingspersoon Examenregeling extra begeleiding geheugensteun informatie verwerken late inschrijving onderwijsvoorziening stille studeerruimte telefonisch bestuursactiviteiten hoogte stufi leraren motivatieproblemen schrijven van teksten belastingteruggave diagnose functiebeperking melden inschrijfdatum noodfonds premaster psychische klachten slechtziend bedrijfskunde MER instellingscollegegeld problemen professionele ondersteuning voorleesfunctie Bachelor na AD Werktuigbouwkunde arbeidsongeschikt bijverdienden informatie structureren misbruik onstudeerbaar theorie tentamen leren zorgtoeslag aanloopfase drugs verslaving noodgedwongen stoppen omstandigheden spreekuur vraagfinanciering zelfmoord afstudeer armoede extra jaar beurs overheidsmanagement scriptie studietempo te veel studiefinanciering ontvangen tentamens consequenties toetsing vervolgstudie MWD concentratieproblemen decaan opleiding extra kansen meubilair mogelijkheden ontwikkeling tegemoetkoming leraren nieuwe aanspraak organisatie onderwijs seksueel misbruik toelating vervallen zij-instroom onterecht OV rolstoel spellingscontrole termijn tijdnood invalideparkeerplaats jezelf leenstelsel uitsel Buitenlander belemmering learningcentrum suicidale gedachten HBO bedrijfseconomie doorstuderen studentorganisatie vluchteling Chemische Technologie geldproblemen leerstof pdd-nos schrijven beoordeling collegegeldkrediet informatie filteren regelgeving vakbekwaamheid HBO-rechten Maritieme techniek Ocean Technology aanpassingen kwijtschelding schrijven van scriptie CSA communicatie nieuw stelsel onthouden vakleerkracht geheimhouding leertechniek te laat stopzetten tentamens leren extra vertraging sportbond verkrachting Wettelijkcollegeld fonds skype afspraak ondersteuningsvraag centrale studenten administratie bestuursbeurs