Categorieƫn

Studievertraging depressie propedeuse 1e jaar 1-februari-regel afstuderen aanmelden studiemaatje psychisch laptop ADD groep dyslexie extra tijd studievaardigheden PABO (seksuele) intimidatie 2de studiejaar kwaliteit opleiding deeltijd ASS agressie decaan spreken examencommissie Stoppen met studie ADD cursussen bsa klacht beroep Biomedisch Laboratorium Onderwijs blut decaan ec trainingen ziek profileringsfonds toetsen probleem collegegeld familie-omstandigheden klachtencommissie psycholoog DUO NHL aanvraagformulieren bachelor persoonlijke omstandigheden diploma vrijstelling bezwaar persoonlijk studentenreisproduct studieresultaten uitreiking HRM gestopt studiefinanciering stufi topsport ziekte Leraar bachelordiploma IBL financiƫle ov tips BSK inschrijvingen nbsa prikkelarme ruimte Ondersteuningsbehoefte Wajong geheugen learningcentre norm propedeuse studiepunten Associate Degree CMD ES afstudeerdatum opleidingscommissie psychische problemen studies zwangerschap CE UAF aanwezigheidsverplichting autisme belastingaftrek gift inloopspreekuur waar lerarenbeurs voorwaarden voorziening Alles Over afstudeermoment decanen ondersteuning sport studeren toetsvoorzieningen werking van het geheugen HBO-V IV aanspreekpunt cobex financiele voorzieningen hulp bij studievaardigheden mindmap studentpsycholoog voucher wetten Chemie Kennisbasistoets beroep aantekenen concentreren duur fouten hulpverlenening korte vraag leerstof verwerken nsa organisatorische vragen studentdecaan uitschrijven BIM KBT achterstand basisbeurs beperking bewegingsonderwijs flexibiliteit leerstof maatschappelijk werk en dienstverlening moe te laat toetskans vertrouwen wettelijk collegegeld aanmelden lotgenotengroep afgewezen ontheffing afspraak maken bewijsstuk fraude herhalen kopopleiding kurzweil lotgenoten problemen binnen opleiding studie studiegroep studieplanning telefonisch twee studies ADHD Extra Studiefinanciering ITSM college van beroep contact decanaat herinschrijven intergrale veiligheid kwaliteit medewerkers lening motivatie sociaal leenstelsel studieboek lezen studieverloop twee wegwijs maken TBK andere nationaliteit artsverklaring blind diagnose fout functiebeperking geldigheid leren onvoldoende tegemoetkoming termijn topsporters Commerciele Economie Duur OV actief leren bedreiging bouwkunde civiele techniek concentratie financieel financiele regeling flexibel foreign groter lettertype hoogte studiefinanciering instellingscollegegeld na-inschrijving niet afstuderen ongewenst gedrag ontheffing oude stelsel privacy recht rustruimte tegemoetkoming leraren tweede studie vluchteling wetgeving Noodfonds NHL afstudeer aparte ruimte bestuur bezwaarschrift bindend studieadvies concentratietips hulp informatie langer studiefinanciering mobiliteitsbeperking niet lekker student switchen van studie toetsing vertrouwelijkheid volgende studie Human Resource Management basisonderwijs beroepsschrift betalen bureau inschrijving concentratieproblemen geheugentechniek hulpmiddelen inloop leeftijdsgrens lesrooster onderwijsbevoegdheid onderwijsinhoudelijke vragen ontwikkeling psychische klachten studenten tijdelijk topsport regeling uitschrijving vastlopen ADHD groep ASS groep Buitenlander CMV Pedagogiek aflossen studieschuld docent dyscalculie huisarts intimidatie leren leren lotgenoot onderwijsmaster onstudeerbaar oude -en nieuwe stelsel persoonlijke problemen propedeutische fase regelingen studieadvies studiemaatje studievaardigheid teksten universiteit vraagfinanciering zij-instroom accountancy chronische ziekte diplomatermijn financiele problemen geweld informatie uit tekst halen lerarenopleiding lift lotgenotengroep moeilijke tijd organisatie NHL ov-kaart pesten studielink thuis visuele beperking 10 jaar Regelingen DUO WTBK cijfer educative master extra jaar beurs inloopspreekuur jaar langer klachtenloket leenstelsel mobiliteit onderstuening opleidingsnorm pdd-nos premaster tegemoetkoming onderwijsmaster toetsopgave vergroten wedstrijden Maritiem officier aanloopfase doof gezondheid inschrijfdatum lichamelijke beperking mijn decaan privegegevens rustige ruimte studieprogramma terugbetalen aan DUO vakbekwaamheid vertrouwingspersoon voltijdstudie Bijscholing Business IT & Management OV-schuld Werktuigbouwkunde acties elecctrotechniek financiele zaken functiebeperking melden geheimhouding geheugensteun geld les medezeggenschapsraad mogelijkheden motivatieproblemen situatie studietoeslag subsidie telefoonnummer decaan vervallen studieresultaten weekkaart zorgtoeslag MWD NOC-NSF aflosfase bedrijfseconomie breinvriendelijk communicatie doelen stellen financiering game verslaving late inschrijving learningcentrum meubilair schrijven van teksten terugbetalen Examenregeling Gymnastiek Informatica Nederlands arbeidsongeschikt belastingteruggave bestuursactiviteiten financial service management inschrijven inschrijving negatief bindend studieadvies stopzetten OV uitstel vertraging vervolgstudie werken aanpassingen advies bijbaantje collegegeldkrediet extra handicap huurtoeslag instroomoment master medische verklaring prestatiebeurs studentorganisatie weekendkaart IBSM International business & languages aanwezigheid culturele maatschappelijke vorming omzetting slecht studiefondsen training verlengen Chemische Technologie Studiekeuze extra begeleiding informatie filteren materiele voorzieningen omstandigheden onterecht OV parkeervergunning stille studeerruimte verrekenen met DUO verslagen verzoek ontheffing Maritieme techniek aanvullende beurs bestuurdskunde bewijs gelijktijdig nieuwe opleiding noodfonds slechtziend spellingscontrole studiefonds tentamens tijdnood toegankelijkheid Bachelor na AD IT service management Ocean Technology Toegepaste Wiskunde alcohol verslaving armoede auditieve beperking informatie verwerken organisatie onderwijs stoppen studieschuld voorleesfunctie doorstuderen nieuwe professionele ondersteuning schuld spreekuur te veel studiefinanciering ontvangen technische bedrijfskunde verzekering HBO-rechten bedrijfskunde MER belemmering discriminatie hoogte stufi informatie structureren invalideparkeerplaats kwijtschelding nieuwe aanspraak onderwijsvoorziening problemen suicidale gedachten European Studies bestuurskunde geldproblemen leraren studentloket suicide zelfmoord decaan opleiding extra vertraging noodgedwongen stoppen overheidsmanagement toelating vervallen beoordeling bijverdienden consequenties extra kansen seksueel misbruik vakleerkracht vertrouwenspersoon HBO drugs verslaving studietempo misbruik scriptie brein rolstoel leertechniek theorie tentamen leren jezelf oneens vel bedrag nieuw stelsel regelgeving schrijven uitsel schrijven van scriptie onthouden CSA sportbond te laat stopzetten tentamens leren Wettelijkcollegeld verkrachting