Categorieƫn

Studievertraging depressie propedeuse 1e jaar dyslexie 1-februari-regel psychisch afstuderen ADD groep laptop aanmelden studiemaatje PABO extra tijd ASS studievaardigheden 2de studiejaar (seksuele) intimidatie deeltijd kwaliteit opleiding agressie decaan spreken examencommissie Stoppen met studie bsa decaan ziek toetsen ADD ov beroep ec CE NHL sport cursussen contact persoonlijke omstandigheden fraude student klacht collegegeld hulp IV privacy studeren bachelor gift master leren voucher blind ADHD aanvraagformulieren les subsidie trainingen DUO stufi werken training extra lening diploma ziekte blut recht tweede studie HBO-V familie-omstandigheden studentenreisproduct persoonlijk psycholoog studentpsycholoog twee decanen suicide klachtencommissie fouten foreign nbsa BSK bewijs studiepunten ES HRM duur profileringsfonds vrijstelling Wajong autisme financiƫle studiefinanciering UAF cobex voorwaarden IBL bezwaar concentratie moe Associate Degree basisbeurs docent lift nsa studentdecaan financieel studieresultaten wetten CMD inschrijvingen kwaliteit medewerkers tips werking van het geheugen Alles Over bestuur doof studieplanning moeilijke tijd Biomedisch Laboratorium Onderwijs Ondersteuningsbehoefte bachelordiploma herhalen huisarts uitreiking BIM beroep aantekenen leerstof verwerken lerarenbeurs probleem Chemie TBK advies gestopt mindmap studies Extra Studiefinanciering beperking fout concentreren financiele regeling kopopleiding learningcentre prikkelarme ruimte studiemaatje teksten KBT achterstand korte vraag persoonlijke problemen studie topsport vertrouwen afstudeerdatum bindend studieadvies handicap inloopspreekuur waar niet lekker ondersteuning CMV Pedagogiek bewijsstuk financiering geheugen onvoldoende studenten voorziening zwangerschap Leraar afspraak maken bijbaantje dyscalculie functiebeperking sociaal leenstelsel wetgeving afstudeermoment betalen onderwijsbevoegdheid uitschrijven aanspreekpunt andere nationaliteit langer studiefinanciering organisatie NHL tegemoetkoming twee studies Human Resource Management bestuurskunde pesten studieprogramma studievaardigheid IBSM accountancy college van beroep flexibiliteit geweld inschrijven jaar langer onderwijsinhoudelijke vragen psychische problemen belastingaftrek bewegingsonderwijs bouwkunde maatschappelijk werk en dienstverlening ov-kaart studielink thuis vastlopen weekendkaart wegwijs maken wettelijk collegegeld concentratietips niet afstuderen opleidingscommissie 10 jaar Kennisbasistoets gezondheid inschrijving kurzweil mijn decaan vel Duur OV aanmelden lotgenotengroep acties bezwaarschrift civiele techniek hulp bij studievaardigheden lerarenopleiding mobiliteit norm propedeuse schuld topsporters uitstel vertrouwelijkheid Maritiem officier Nederlands aanwezigheidsverplichting aflossen studieschuld bureau inschrijving cijfer game verslaving negatief bindend studieadvies nieuwe switchen van studie toetsopgave vergroten toetsvoorzieningen vertraging ITSM Informatica basisonderwijs brein herinschrijven leren leren problemen binnen opleiding studiegroep tegemoetkoming onderwijsmaster actief leren chronische ziekte decanaat flexibel geheugentechniek intergrale veiligheid onderstuening onderwijsmaster organisatorische vragen prestatiebeurs rustruimte situatie ASS groep Noodfonds NHL financiele problemen geldigheid groter lettertype hoogte studiefinanciering propedeutische fase te laat aparte ruimte discriminatie motivatie opleidingsnorm studieverloop Bijscholing aflosfase bedreiging mobiliteitsbeperking ontheffing oude stelsel studieadvies studiefondsen studieschuld studietoeslag telefoonnummer decaan toetskans doelen stellen huurtoeslag verlengen verzekering wedstrijden ADHD groep Gymnastiek elecctrotechniek informatie ongewenst gedrag studieboek lezen Commerciele Economie European Studies International business & languages OV-schuld artsverklaring hulpmiddelen na-inschrijving oude -en nieuwe stelsel regelingen IT service management aanvullende beurs bestuurdskunde diplomatermijn educative master inloop slecht studiefonds terugbetalen aan DUO weekkaart financiele voorzieningen financiele zaken gelijktijdig informatie uit tekst halen instroomoment intimidatie leeftijdsgrens lichamelijke beperking lotgenoten privegegevens toegankelijkheid volgende studie Regelingen DUO afgewezen ontheffing alcohol verslaving klachtenloket lotgenoot nieuwe opleiding technische bedrijfskunde universiteit vertrouwenspersoon vervallen studieresultaten Studiekeuze geld stoppen stopzetten OV vertrouwingspersoon voltijdstudie Examenregeling auditieve beperking lesrooster materiele voorzieningen oneens verslagen visuele beperking aanwezigheid bedrag culturele maatschappelijke vorming geheugensteun inloopspreekuur medische verklaring parkeervergunning premaster studentloket telefonisch tijdelijk WTBK diagnose hoogte stufi medezeggenschapsraad noodfonds terugbetalen verrekenen met DUO beroepsschrift breinvriendelijk hulpverlenening leraren rustige ruimte uitschrijving Toegepaste Wiskunde extra begeleiding financial service management misbruik omzetting problemen psychische klachten Bachelor na AD Business IT & Management bestuursactiviteiten inschrijfdatum lotgenotengroep omstandigheden professionele ondersteuning schrijven van teksten toetsing verzoek ontheffing zorgtoeslag NOC-NSF consequenties functiebeperking melden ontwikkeling studietempo tentamens toelating Werktuigbouwkunde armoede informatie verwerken onderwijsvoorziening stille studeerruimte termijn topsport regeling vraagfinanciering zelfmoord aanloopfase bedrijfskunde MER concentratieproblemen informatie structureren instellingscollegegeld scriptie afstudeer belastingteruggave drugs verslaving extra kansen rolstoel slechtziend bijverdienden motivatieproblemen voorleesfunctie MWD arbeidsongeschikt belemmering late inschrijving meubilair mogelijkheden overheidsmanagement spreekuur learningcentrum te veel studiefinanciering ontvangen theorie tentamen leren uitsel vervallen vervolgstudie noodgedwongen stoppen onstudeerbaar seksueel misbruik tegemoetkoming leraren tijdnood HBO decaan opleiding doorstuderen jezelf onterecht OV zij-instroom Buitenlander organisatie onderwijs regelgeving studentorganisatie vluchteling extra jaar beurs geldproblemen suicidale gedachten HBO-rechten bedrijfseconomie collegegeldkrediet leenstelsel nieuwe aanspraak spellingscontrole Chemische Technologie invalideparkeerplaats leerstof pdd-nos beoordeling communicatie Ocean Technology schrijven onthouden CSA aanpassingen kwijtschelding schrijven van scriptie Maritieme techniek informatie filteren vakbekwaamheid leertechniek vakleerkracht sportbond geheimhouding nieuw stelsel extra vertraging te laat stopzetten tentamens leren verkrachting Wettelijkcollegeld fonds skype afspraak ondersteuningsvraag centrale studenten administratie bestuursbeurs