Categorieƫn

Studievertraging propedeuse depressie 1e jaar 1-februari-regel afstuderen aanmelden studiemaatje laptop psychisch extra tijd dyslexie ADD groep (seksuele) intimidatie kwaliteit opleiding PABO deeltijd agressie 2de studiejaar studievaardigheden ASS decaan spreken examencommissie Biomedisch Laboratorium Onderwijs Stoppen met studie ADD bsa ec klacht beroep persoonlijke omstandigheden probleem cursussen aanvraagformulieren profileringsfonds ziek blut familie-omstandigheden afstudeerdatum klachtencommissie toetsen bachelordiploma decaan persoonlijk ziekte bachelor prikkelarme ruimte studiepunten trainingen HRM decanen studieresultaten norm propedeuse uitreiking BSK DUO collegegeld diploma psychische problemen psycholoog studiefinanciering NHL nbsa stufi toetsvoorzieningen uitschrijven vrijstelling CMD IBL Leraar afstudeermoment autisme studentenreisproduct Chemie Ondersteuningsbehoefte gift twee BIM ES aanwezigheidsverplichting bezwaar bouwkunde financiƫle persoonlijke problemen topsport CE Commerciele Economie HBO-V KBT aanmelden lotgenotengroep afgewezen ontheffing afstudeer bewijsstuk gestopt lesrooster ov ADHD TBK beperking decanaat financiele voorzieningen geheugen hulpverlenening learningcentre lotgenotengroep mindmap moe nsa ongewenst gedrag tips ITSM onvoldoende studiegroep te laat voorwaarden wegwijs maken wetten Alles Over Human Resource Management Noodfonds NHL UAF WTBK Wajong aanspreekpunt artsverklaring bindend studieadvies cobex concentratie concentreren extra jaar beurs fout fouten lerarenbeurs master niet afstuderen ondersteuning pesten sport studeren studie studies toetskans zwangerschap Associate Degree CMV Kennisbasistoets MWD actief leren aparte ruimte beroep aantekenen bestuur blind diplomatermijn duur herhalen hulp bij studievaardigheden inloop inschrijvingen langer studiefinanciering lening maatschappelijk werk en dienstverlening onderwijsbevoegdheid privacy studielink topsport regeling universiteit vertrouwelijkheid vertrouwen wedstrijden wettelijk collegegeld zij-instroom Buitenlander IBSM aflossen studieschuld afspraak maken andere nationaliteit basisbeurs beroepsschrift bestuursactiviteiten bewegingsonderwijs college van beroep dyscalculie elecctrotechniek geheugensteun geldigheid hulp inloopspreekuur waar lift niet lekker onstudeerbaar pdd-nos psychische klachten rustruimte studentdecaan studieboek lezen switchen van studie tijdelijk voorziening voucher Extra Studiefinanciering IV Maritiem officier Pedagogiek accountancy basisonderwijs bedrijfseconomie betalen bureau inschrijving concentratietips contact doof educative master financiele problemen herinschrijven hoogte studiefinanciering informatie uit tekst halen kopopleiding les negatief bindend studieadvies opleidingscommissie opleidingsnorm organisatie NHL organisatorische vragen propedeutische fase rustige ruimte studentorganisatie studentpsycholoog studiemaatje studieplanning telefonisch termijn topsporters tweede studie vastlopen verlengen werking van het geheugen wetgeving ADHD groep Informatica Werktuigbouwkunde aanvullende beurs belastingaftrek cijfer diagnose docent financiele regeling flexibiliteit functiebeperking gezondheid informatie informatie structureren inloopspreekuur intergrale veiligheid leerstof verwerken lotgenoot lotgenoten mobiliteitsbeperking onderwijsmaster studiefondsen twee studies vakbekwaamheid vertraging volgende studie 10 jaar Business IT & Management Duur OV Nederlands aflosfase arbeidsongeschikt bedreiging belastingteruggave bestuurdskunde bezwaarschrift civiele techniek financieel flexibel foreign functiebeperking melden inschrijven instroomoment intimidatie korte vraag kurzweil lerarenopleiding leren medische verklaring mobiliteit motivatie na-inschrijving omstandigheden onderwijsinhoudelijke vragen ontwikkeling recht spellingscontrole studieverloop tegemoetkoming telefoonnummer decaan vertrouwingspersoon vraagfinanciering ASS groep Bijscholing Gymnastiek NOC-NSF OV-schuld aanloopfase aanpassingen breinvriendelijk chronische ziekte concentratieproblemen extra begeleiding fraude geheugentechniek groter lettertype huurtoeslag klachtenloket learningcentrum leerstof lichamelijke beperking medezeggenschapsraad onterecht OV oude stelsel privegegevens sociaal leenstelsel student studietoeslag studievaardigheid technische bedrijfskunde tentamens terugbetalen aan DUO thuis visuele beperking vluchteling weekkaart zorgtoeslag European Studies Toegepaste Wiskunde aanwezigheid advies geld gelijktijdig huisarts instellingscollegegeld invalideparkeerplaats kwaliteit medewerkers leenstelsel moeilijke tijd mogelijkheden motivatieproblemen ov-kaart premaster schrijven van teksten slecht tegemoetkoming onderwijsmaster terugbetalen toetsopgave vergroten Chemische Technologie Examenregeling achterstand acties armoede auditieve beperking bedrijfskunde MER belemmering doelen stellen doorstuderen financial service management geheimhouding hoogte stufi hulpmiddelen informatie filteren inschrijfdatum nieuwe nieuwe aanspraak nieuwe opleiding onderstuening ontheffing parkeervergunning prestatiebeurs problemen problemen binnen opleiding slechtziend stopzetten OV studiefonds studieprogramma te veel studiefinanciering ontvangen tegemoetkoming leraren toetsing uitschrijving verrekenen met DUO verslagen weekendkaart Bachelor na AD HBO-rechten IT service management International business & languages bewijs collegegeldkrediet extra extra vertraging handicap late inschrijving leeftijdsgrens leren leren noodfonds oude -en nieuwe stelsel professionele ondersteuning situatie studieadvies subsidie tijdnood vervallen studieresultaten verzekering Maritieme techniek Ocean Technology beoordeling decaan opleiding discriminatie financiele zaken financiering kwijtschelding materiele voorzieningen meubilair mijn decaan noodgedwongen stoppen organisatie onderwijs regelingen schuld studenten studieschuld toegankelijkheid uitstel vervallen vervolgstudie verzoek ontheffing voorleesfunctie Regelingen DUO Studiekeuze bijverdienden spreekuur teksten theorie tentamen leren voltijdstudie consequenties extra kansen geldproblemen inschrijving leraren stille studeerruimte stoppen toelating bestuurskunde communicatie culturele maatschappelijke vorming informatie verwerken jaar langer onderwijsvoorziening overheidsmanagement studentloket training omzetting scriptie studietempo HBO rolstoel vakleerkracht werken geweld bijbaantje game verslaving vel schrijven brein alcohol verslaving jezelf oneens schrijven van scriptie uitsel leertechniek bedrag nieuw stelsel regelgeving seksueel misbruik vertrouwenspersoon drugs verslaving misbruik onthouden suicide tentamens leren zelfmoord Wettelijkcollegeld sportbond suicidale gedachten te laat stopzetten CSA verkrachting