Je hebt gezocht op de categorie: afstuderen

Wat is mijn afstudeerdatum

Het afstudeermoment is het moment waarop je je laatste studieactiviteit verricht. Dat is soms het ..de afstudeerdatum, niet het moment waarop je de beoordeling krijgt of van de diploma-uitreiking.
Lees verder..

Wat moet ik regelen als ik afstudeer?

Als je afgestudeerd bent kun je dit in Studielink melden.  Als je je uitschrijft op grond van..ink dan blijf tot het einde van het studiejaar (31 augustus)als student ingeschreven staan.
Lees verder..

Wat zijn de gevolgen voor studiefinanciering als ik geen diploma haal

Als je geen diploma haalt, zal je alle ontvangen studiefinanciering (dus beurs en lening)én..p één van bovenstaande regelingen, moet je contact opnemen met je studentendecaan.
Lees verder..