Je hebt gezocht op de categorie: propedeuse

Kan ik een negatief bindend studieadvies ontwijken door me uit te schrijven voor het einde van het studiejaar

Voor alle studenten geldt dat als je je uitschrijft bij de hogeschool je geen student meer be..gustus wilt uitschrijven. Zij kunnen dan de uitschrijfdatum aanpassen. Email: csa@nhlstenden.com
Lees verder..

Wanneer vervallen mijn studiepunten (geldigheidsduur van behaalde studieresultaten)?

Geldigheidsduur van behaalde studieresultaten Als gevolg van een wetswijziging is de regel ..n verouderd. Op de NHL Stenden zijn de nadere uitvoeringsregels nog niet bekend (juli 2018)
Lees verder..

Wat is de rol van de decaan in het nbsa

De decaan kan je informeren en adviseren over de procedure van het NBSA, bij een verzoek om een on..een advies van de decaan. Dan is het handig als deze bijtijds op de hoogte is van jouw situatie.
Lees verder..