Je hebt gezocht op de categorie: aanmelden studiemaatje

Is er een studiemaatjes groep voor studenten met ADD / ADHD?

AD(H)D-groep Ben je een student met AD(H)D en heb jij behoefte aan het uitwisselen van erva..udent Info. Loop langs of bel 058 244 11 55. Mailen naar decanaat@nhlstenden.com mag ook.
Lees verder..

Is er een studiemaatjes groep voor studenten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)?

Ben je een student met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en heb jij behoefte aan het uitwisselen..n bij Student Info of mailen naar decanaat@nhlstenden.com mag ook.   
Lees verder..